Over ons
aboutus.gif

‘t Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan aangepaste dagbesteding. Het centrum is gelegen in het centrum van Turnhout. ’t Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, zinvolle dagbesteding en arbeidszorg aan een 65-tal deelnemers.

Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag geanalyseerd en wordt stilgestaan bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. In overleg met de begeleiding wordt een individueel programma samengesteld. Het aanbod van 't twijgje is niet geschikt voor personen met een verstandelijke beperking en personen die kampen met een primaire verslavingsproblematiek. De deelname aan activiteiten en ateliers gebeurt in groep. Er is geen permanente individuele zorg mogelijk. Het is daarom belangrijk dat psychische klachten in voldoende mate gestabiliseerd zijn voor men naar 't twijgje kan komen. Van de deelnemers zelf wordt verwacht dat zij bereid zijn om afspraken te maken in verband met hun deelname in het centrum en deze afspraken ook effectief nakomen. 

Diverse activiteiten zijn mogelijk.  In onze ateliers (hout, keuken, ontspanning, tuin, naai, krea) maken we diverse artikelen en producten die we verkopen langs verschillende kanalen. We maken onder meer houten speelgoed, naamkapstokken, babytextiel, kaarsen, wenskaarten enzovoort. 
In onze keuken worden maaltijden bereid voor en door onze cliënten. 
Tweemaal per week is er ontspanning. Een wandeling, een culturele uitstap, een sportactiviteit …

Op vraag van bedrijven of organisaties doen wij ook arbeidszorgopdrachten. De opdrachten zijn divers. Zo doen we bvb etikettering, verpakken, lijmen.... We voeren de arbeidszorgopdrachten uit in ons activiteitencentrum.

Een multidisciplinair team begeleidt de verschillende ateliers, de activiteiten en de arbeidszorg. Voor elke cliënt is er een individueel begeleidingsplan. Het team wordt bijgestaan door een aantal vrijwilligers. 

Naast het activiteitencentrum hebben wij ook nog een ontmoetingsruimte "de zoete inval". Mensen met een psychische kwetsbaarheid, familie, vrienden en buurtbewoners kunnen hier terecht voor ontspanning en ontmoeting. Gezellig samen zijn staat centraal. Drankjes en soep zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen. De zoete inval is elke woensdag en vrijdag geopend van 12u tot 16u30.  

’t Twijgje werd gesticht als autonoom activiteitencentrum in 1992. Sinds 2007 maakt ’t Twijgje deel uit van het zorgaanbod van Beschut Wonen Kempen. Tot op vandaag is er geen erkenning, noch financiering van de overheid voor psychiatrische dagactiviteitencentra zoals ’t Twijgje. Daarom vragen we aan onze cliënten een bijdrage van € 4 per halve dag.

Hoe aanmelden? 

De aanmeldingsprocedure voor 't twijgje verloopt via het centraal aanmeldingspunt van het GGZ-netwerk kempen: www.ggzkempen.be/aanmelden.html
Elke professionele hulpverlener kan deze aanmelding doen.

Voor algemene info en vragen omtrent 't Twijgje kan u ons steeds contacteren.

 

Ondanks de noodzaak van ons aanbod worden dagactiviteitencentra zoals 't Twijgje niet erkend door de overheid. Giften en sponsoring blijven noodzakelijk om onze werking te financieren. Uw gift is welkom op rekeningnummer IBAN : BE71 7895 6765 8869 ; BIC: GKCCBEBB van vzw 't Twijgje.